وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

گزارش لژیون روز دوشنبه ۹۸/۱۲/۲۶

گزارش لژیون مجازی: دوشنبه ۹۸/۱۲/۲۶
دستور جلسه لژیون: سی دی عشق و ایمان ۳
استاد لژیون: کمک راهنمای محترم خانم آزاده
تعداد اعضای لژیون: ۷ نفر
 

ادامه مطلب

[ سه شنبه 27 اسفند 1398 ] [ 07:54 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

گزارش لژیون دوشنبه(سی دی اذن وآتش ویرانگر)

                                        به نام قدرت مطلق الله
لژیون روز دوشنبه:98/11/21
دستور جلسه:اذن وآتش ویرانگر
استاد لژیون: همسفر نفیسه
اعضای لژیون: 7نفر(دونفر سفر دوم،پنج نفر سفر اول)

ادامه مطلب

[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 09:37 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

گزارش لژیون روز دوشنبه (سی دی گمگشته)

                            به نام قدرت مطلق الله
جلسه روز دوشنبه: 98/10/16
دستور جلسه لژیون: سی دی گمگشته
اعضای حاضر: 7نفر(2نفر سفردومی و5نفر سفر اولی)

ادامه مطلب

[ دوشنبه 16 دی 1398 ] [ 10:47 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

گزارش لژیون دوشنبه(سی دی قاضی)

تاریخ لژیون: 98/10/2
موضوع لژیون: سی دی قاضی
استادلژیون: همسفر شهناز
تعداداعضای لژیون: 7نفر(3نفرسفردومی و4نفر سفراولی)

ادامه مطلب

[ دوشنبه 2 دی 1398 ] [ 09:43 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

برداشت از سی دی پنهان کاری(همسفرخانم فاطمه)

                     به نام قدرت مطلق الله
قالب وجسم شبیه هم نیستن ولی در قسمت محتوا انسانها شبیه هم هستن.ماهمه سفید پوست ها راشبیه میدانیم این نظر ماست وآنها از درون باهم متفاوت هستد.ماباید درزندگی دست از تلاش وکوشش برنداریم وبرای رسیدن به هدف گامهای بلندی برداریم البته این گامها باید باتدبیر وعقل همراه باشدوبرای رسیدن به اهداف عالی باید تفکرات پوچ خود راکنار بگذاریم وذهن خود راآرام وبدون از هر دغدغه ای نگه داریم، زیرا باداشتن ذهن آزاد میتوانیم بهترین تصمیم رابگیریم وبه جسم خود که حالا کاملا برای ماشناخته شده است کمتر ضرر بزنیم وبرای جسم خود اهمیت قایل شویم تا بتوانیم به آرامش واقعی در زندگی دست یابیم.ودر تمام مشکلات وگرفتاریها همانند عقاب (تمثیل) استوار ومحکم باشیم.
در مقابل افرادی که پنهان کاری می کنند، از این افراد وپنهان کاریشان در برابر خود سدی ایجاد نکنیم وصبور وبردبار باشیم تابتوانیم با کمک عقل بهترین تصمیم رابگیریم.
این پنهان کاریها از گذشته بوده وهنوز هم ادامه دارد.
ودر کارها در برابراعتمادی که به دیگران کردیم حتما قضایا راچک وکنترل کنیم و قضایا رامورد بررسی خود قرار دهیم.این افراد پنهان کار همیشه برای دیگران چالش درست میکنند ووظیفه مادر قبال این افراد صبوری وبرباری می باشد چون بالاخره کار آنها فاش می شود وپرده از کار آنها کنار میرود.پس قوی وبردبار باشیم واز همه مهم تر اینکه قدر جسم وجان خود رابدانیم تا به آرامش واقعی دست یابیم .
بااحترام نویسنده:همسفر. فاطمه


[ سه شنبه 26 آذر 1398 ] [ 11:40 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

برداشت از سی دی پنهان کاری(همسفر خانم شهناز)

به نام قدرت مطلق الله
انسانها در ظاهر شبیه هم هستند ولی از نظر ماهیت باهم متفاوت هستند.وقتی ما دو حیوان شبیه هم ویا دوانسان زرد یاسیاه پوست رامبینیم از نظر ما اینها شبیه هم هستند ولی در واقع باهم تفاوتهایی دارند.ما خداوند رانمی بینیم ولی نعمت هایش راخوب حس میکنیم پس این دلیل نمیشود که چیزهایی را که نمی بینیم بگوییم وجود ندارند.همچنین دربرابر چیزهایی که اطلاعی در مورد آن موضوع نداریم بهتر آن است که در مورد آن موضوع نظر خاصی ندهیم چون اگر خوب بلد بودیم واطلاعاتمان کافی وکامل بود زندگی ماالان پر از مشکل نبود .پس در برابر مشکلات و ناراحتی ها باید ذهن خود راخالی کنیم از هر دغدغه ای؛ واز نظرات وپیشنهادات دیگران نهایت استفاده راببریم.
چون اگر ما در مورد مساله اعتیاد آگاهی داشتیم واز نیروی عقل خود در برابر این موضوع استفاده میکردیم در برابر پنهان کاری دیگران (مسافران)از آنها دلگیر نمی شدیم چون آنها بیشترین ضرر را به خودشان میزنند وما باید مواظب جسم خود باشیم . این جور افراد دایما اضطراب دارند که کاری راکه پنهان کرده اند روزی برملا شود و آبروی آنها برود.
بااحترام نویسنده:همسفر شهناز


[ یکشنبه 24 آذر 1398 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

گزارش لژیون دوشنبه

                به نام قدرت مطلق الله
تاریخ لژیون: دوشنبه 1398/8/13
موضوع لژیون: زنباره عجوزه راجوان می بیند
استاد لژیون: همسفر خانم فاطمه
اعضای لژیون: 5نفر(2نفر سفر دوم و3نفر سفر اول)

ادامه مطلب

[ دوشنبه 13 آبان 1398 ] [ 10:13 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

مشارکت مکتوب همسفر سمیه(وادی دهم)

صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است.

انسان می تواندصفات خود راتغییر دهدبه شرط اینکه بتواند حس خود راتزکیه کندواولین قدم برای پالایش حس تفکر است......

ادامه مطلب

[ دوشنبه 20 خرداد 1398 ] [ 12:42 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

دلنوشته ای به راهنمام(همسفرسمیه)

بدون تاریکی هیچوقت ستاره ها رانخواهیم دید؛ پس بدون مشکل وسختی هیچوقت زیبایی های زندگی را پیدا نخواهیم کرد وبدون راهنما هیچگاه نمیتوانیم راه درست را از غلط تشخیص دهیم

ادامه مطلب

[ دوشنبه 13 اسفند 1397 ] [ 11:43 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

گزارش لژیون روز دوشنبه

لژیون روز :دوشنبه 97/11/15
دستور جلسه : سی دی ترس و یونگ 
استاد لژیون : راهنما محترم خانم آزاده 
اعضای لژیون :پنج نفر (یک نفر سفر دوم ، چهار نفر سفر اول )

ادامه مطلب

[ دوشنبه 15 بهمن 1397 ] [ 11:55 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

گزارش لژیون روز دوشنبه

لژیون روز :دوشنبه97/11/8
موضوع لژیون: سی دی ادیان
اعضای لژیون: 7نفر (دونفر سفر دوم،پنج نفر سفر اول)
استاد لژیون :راهنما محترم خانم آزاده

زمانی که به فرمان فکر وعقل رسیده باشیم انسانی کامل هستیم
ادامه مطلب


موضوع: سی دی های مهندس،
برچسب ها: گزارش لژیون نهم، سی دی ادیان،

[ سه شنبه 9 بهمن 1397 ] [ 01:16 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

گزارش لژیون روز دوشنبه

لژیون روز : دوشنبه 97/10/17
دستور جلسه لژیون :  سی دی کابوس 2
استاد لژیون : راهنما محترم خانم آزاده

جداکننده مطالب (45/60)
خلاصه سی دی:
ابتدای این سی دی از بی دینی گفته شد و کسانی که در بی دینی به سر میبرند، همانند زباله هستند. انسان در حیات خودش یک مثلث دارد که یک ضلع آن بهشت، ضلع دیگر جهنم وضلع سوم آن برزخ است. کابوس یکی از نمونه های جهنم است، ما بهشت و جهنم را هرروز در زندگیمان لمس میکنیم. آدمهایی که از حالت تعادل خارج شدند و در صراط مستقیم نیستند، کابوس میبینند. کابوس از کنترل خارج شدن و رعایت نکردن مقررات است و این آغاز مشکلات است؛ برعکس این قضیه هم اینگونه است که ما گاهی خوابهای خوب میبینیم و در صراط مستقیم هستیم که خود این تمثیلی از بهشت است. عده ای هم در عالم برزخ به سر میبرند ولی نه کارهای مثبت انجام میدهند و نه کارهای منفی، در کل خنثی هستند. از قرآن به عنوان وسیله ای برای شفا و دعا استفاده نکنیم، بهتر است که به محتوا و جزئیات آن توجه کنیم.


ادامه مطلب


موضوع: سی دی های مهندس، سی دی های کنگره،
برچسب ها: لژیون، سی دی کابوس2، شعبه سمنان، کنگره60،

[ سه شنبه 18 دی 1397 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

دلنوشته(همسفر)

              بنام قدرت مطلق الله
           
من یک همسفرم.........
دیگر نمی توانستم در نقش یک همسر در زندگی ام باشم، نه قدرتی مانده بود و نه امیدی
برای رسیدن به حس همسفر بودن! ماهها با خودم جنگیدم، چگونه میشد فراموش کنم نبودن هایش را در روزهای حساس زندگی ام... چگونه می توان فراموش کرد حال خرابی هایش را....

ادامه مطلب


موضوع: دلنوشته،
برچسب ها: دلنوشته، همسفر، کنگره60،

[ یکشنبه 9 دی 1397 ] [ 01:50 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

دلنوشته( هفته همسفر)

                                  
ازاینکه به چشم همسر یک مصرف کننده به من نگاه کنند و بادلسوزی و ترحم و گاهی با قضاوتهای به من نگاه کنند متنفربودم و به خاطر همین .......

ادامه مطلب

[ جمعه 30 آذر 1397 ] [ 01:17 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

دلنوشته(نقش همسفر)

                                 به نام قدرت مطلق اللهمن در ابتدا وقتی پابه کنگره گذاشتم واذن ورود من به کنگره صادر شدازآن زمان تابه امروز خیلی چیزها از کنگره وراهنمای عزیزتر از جانم خانم آزاده آموختم.
آموختم درکنگره به چه کسی همسفر وبه چه کسی مسافر میگویند.


ادامه مطلب


موضوع: دلنوشته،

[ سه شنبه 27 آذر 1397 ] [ 06:12 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات