وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

گزارش لژیون دوشنبه

                به نام قدرت مطلق الله
تاریخ لژیون: دوشنبه 1398/8/13
موضوع لژیون: زنباره عجوزه راجوان می بیند
استاد لژیون: همسفر خانم فاطمه
اعضای لژیون: 5نفر(2نفر سفر دوم و3نفر سفر اول)


خلاصه سی دی توسط همسفر فاطمه
سی دی درباره مسایل جنسی صحبت میکند.در قرآن هم خیلی روی این بحث تاکید شده؛امابه صورت تمثیل اشاره شده است.
مواد مخدر روی مسایل جنسی خیلی تاثیر می گذارد چون دوپینگ کننده است.ولی به مرور که می گذرد باعث نابودی می شودوغریزه رااز بین می برد.وقتی یک مصرف کننده  سریع مواد راقطع میکند این مقاومت در آنها کم میشود چون زود انزال می شوند.وسریع به طرف مواد مخدر بر میگردند.اما در روش DsT چون ذره ذره مواد راکم می کنندا ین نیروهم ترمیم می شود. درکنگره راهکارهایی که ارایه میدهندباعث می شود که در این قضیه جنسی افراط نشود چون انرژی باید در ساختن قالب استفاده شود. در درمان اعتیاد بیشتر باید دقت داشته باشیم تاسرعت اگر سرعت نیاز باشد راهنماها میگویند. مساله اعتیاد فقط مربوط به ایران یاافراد فقیر جامعه نیست؛ در زمان قدیم برای درد بسیاری از بیماریها از تریاک استفاده می کردند.
وهمچنین به آقای مهندس گفتند که شما در این قضیه اولین نفر هستید باید قدم رامحکم واستوار بردارید و افراد بعد از آن به کمک شما خواهند آمد. آیا شما فکر میکنید لذت دنیا فقط در مصرف مواد مخدر یاالکل است ؛نه اینطور نیست خیلی لذتهای دیگری هست که انسان میتواند از آن بهره ببرد.انسان موقعی به دانایب میرسد که بتواند از آن دانایی استفاده کند وتغییراتی رادر زندگی خود ایجاد کند مثل گذشت کردن؛ وتا موقعی که نتوانم گذشت کنم پس دانایی گذشت رافرانگرفته ام.وهمه اینها بر میگردد به عمل کردن در رسیدن به دانایی موثر
آقای مهندس فرمودند :کسی که پای مصرف مواد مینشیند دیگرحس و غریزه ای برایش باقی نمیماند. علاوه بر حس وغریزه جنسی خیلی از احساسات یک مصرف کننده از بین می رودوهیچ حسی نسبت به همسر وفرزند و......ندارد.وتمام فکر وذهنش این است که مواد مصرف کند.وقتی سفر راشروع می کند یک مصرف کننده کم کم حس هایش بیدار می شود ویواش یواش متوجه می شوندکه خیلی چیزها رااز دست داده اند، ووقتی که این حس ها باز میشود تازه به خود مب گویند من باخود وخانواده ام چه کردم؟؟؟؟
به نظر من این فقط برای یک مصرف کننده صدق نمیکند بلکه برای یک فردی که دنبال کا ضد ارزشی است هم صدق می کند.و در ادامه اشاره میکند به چاکراه ها که هندوها معتقدندکه 7مرکز در بدن هستندکه پیوند بین جسم وروح است وهر چاکراه یک وظیفه بخصوصی دارد ویک کار رادر بدن انجام می دهد.بهترین چاکراه مربوط به چاکراه تحتانی است وخیلی قدرتمند است ونام آن کندالینی است.وقتی حس ها در بدن بیدار می شودچاکراه تحتانی خیلی فعال می شودویادرحالت تعادل قرار می گیرد. منظور مااین نیست که نه مثل آهن سرد باشید ونه مثل ذوب فلزات داغ باشید.کسی که اولین قدم در مصرف مواد رابرمیدارد اولین قدم رابرای اعتیاد برداشته است وهیچ معتادی نیست که چندسال مواد مصرف کند وقیافه خوبی داشته باشد.برای بیرون رفتن از دام اعتیاد1یا2اتفاق می افتد
1.مصرف کننده امروز وفردا میکند
2.بامصرف مواد دیگر مثل قرص والکل میخواهند تریاک راترک کنند غافل از اینکه برگشت میخورند ومصرف موادشان بیشتر میشود بعنی علاوه بر تریاک قرصی والکلی هم میشوند.
زنباره زشت ترین چیزها برایش زیبا جلوه میکند ودر نفس اماره قرار می گیرد ودیگر قدرت تشخیص ندارد ووقتی به این تشخیص می رسد که به نقطه تفکر برسد.
سخنان راهنمای گرامی خانم آزاده: 
بیشتر در مورد غریزه جنسی صحبت شد که یک مصرف کننده باید بتواندکنترلش کند.درسفراول غریزه جنسی خوب به کار خودش ادامه می دهدودر حد تعادل باید باشدوانرژی باید درست استفاده شود تا به سمت بالابرود.دانایی باید زندگی ماراتغییر بدهد باید بدانم در این سفر برای مسافرم وزندگی ام چکار کنم، دانایی الکی فایده نداردباید از قوه به فعل برسد.
اول کار به مصرف کننده ها باغ سبز نشان میدهندومابه عنوان همسفر اوایل گناه کردن ان گناه برای ماشیرین است ودر ادامه اگر اتفاقات ناگوار بیافتد آن صفات بدمان رانمیبینیم، ماخودمان وگره های درونی مان رازیبا میبینیم. انگشت اشاره مان به سمت دیگران است  وهمیشه کارهای بد رازیبا میبینیم.مصرف کننده زیاد است به سن وفقر افراد نیست. مصرف کننده باید سفرکند یعنی ازلحاظ بیوشیمی بدن به پختگی رسیده باشد.
ما با زور واجبار نمیتوانیم برای کسی کاری انجام دهیم خود طرف باید بخواهد وبداند که آیا به فلسفه وجودی خودش پی برده؟؟به حیات خویش فکر کرده؟؟ وکسی که به این مراحل رسیده باشدمیآید وخودش رانجات می دهد ووقتی شروع به حرکت کرد قطعا دیگران به کمک میآیند.میخواهید در اوج تاریکی نباشید بزنید بیرون ؛ کسان دیگه به شماکمک خواهندکرد.
مشارکت اعضا در مورد سی دی مجاز:
همسفر نفیسه: استاد امین درمورد روابط انسانها صحبت کرده اندکه پیوندی برقرار است ودر این رابطه باید 3تا احساس داشته باشیم 1.احساس معصومیت
2.احساس لیاقت
3.احساس امنیت
باهرکسب که رابطه دارم اگراین پیوند شکسته شود (ضربه می خورم واگر نگاهم به مسافرم درست نباشد این پیوند محبت شکسته می شود واگرشکسته شد نبایدانتژار داشته باشیم که این پیوند ثابت باشد، پیوندها ذره ذره قوی میشوند.
همسفرسمیه: مربوط به دنیای مجازی است اماباید حساب شده وکنترل شده باشد وارتباط برقرار کردن بادیگران کلید زندگی وسعادت انسان میباسد.دل انسان درصور پنهان است ومانند قلب عمل می کند .پشتکار انسان وحرکت انسان ازدل وقلب به وجود می آید واون پیوند دوست داشتن هستش که به همه انسانها توان انگیزه وحرکت می دهد واگر این ارتباط سالم باشد من مطمینم انسان احساس خوشبختی می کند.
در ضمن مقررگردید سی دی امواج در تاریخ1398/8/16روز پنج شنبه در لژیون مورد بررسی قرار میگیرد.
با سپاس فروان


[ دوشنبه 13 آبان 1398 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات