وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

مشارکت مکتوب( آداب معاشرت، ادب و بی ادبی،تعادل و بی تعادلی)


انسان برای زندگی کردن در اجتماع نیاز به یاد گرفتن واموزش مهارت هایی دارد .اداب معاشرت یکی ان مهارت هایی است که درزندگی انسان نقش مهمی ایفا میکند اولین بستر برای یادگرفتن این مهارت خانواده است .جایی که دران فرزندان خوب یازشت بودن رفتاری که تحت عنوان ادب یا بی ادبی ،  اموزش میگیرند اگرفرد......
این مهارت را اموزش ندیده باشد، قطعا درجامعه طرد میشود ودرانزوا قرار میگیرد، حتی با وجود تحصیلات وداشتن موقعیت اجتماعی مناسب .درکنگره شرط خدمت کردن تعادل داشتن هست .در بدو ورود افراد به کنگره دراکثر موارد فردی بی تعادل و اشفته میباشد. فردی که نشستن بروی صندلی برایش کاری سخت ودشوار است. ازنظرافکار و اندیشه نیز فردی بهم ریخته میباشد که نمیتواند رشته زندگیش رادردست بگیرد .اما تعادل او چرا اینگونه ضعیف شده است ؟ اموختیم که درفرد مصرف کننده عقل درانزوا است وفرماندهی دردست فرد دیگری است .نه تنها موادمخدر بلکه افکار و اندیشه مخرب نیز میتواند انسان را به طرف بی تعادلی هدایت کند ‌عدم تعادل دررفتار یعنی نتوانیم تشخیص بدهیم که کدام رفتار وسخن را درکجا و درچه موقعیتی بیان کنیم . دیگران این بی تعادلی و  نااهماهنگی را در بسیاری ازموارد ادب یا بی ادبی شخص برداشت میکنند اگرانسان تعادل داشته باشد میتواند اداب معاشرت را به خوبی انجام دهد.میتواند درک درستی ازاطراف وپیرامون خود داشته باشد وبه این درک برسد که کدام رفتار را انجام دهد و یا سخنی بگوید که مقبول باشد .درگذشته تفکرم براین بود که تعادل داشتن دراندیشه وتفکر انسان است .اما همان طور که جناب مهندس درکتاب شصت درجه فرمودند رابطه جسم با روان مانند رابطه اسب وسوارکار است .چگونه میتوان ازفردی که تعادل جسم ندارد توقع این را داشته باشیم که دررفتار خود تعادل داشته باشد .بتواند باجسم بیمار رفتار درستی داشته باشد اموزش در این امر نقش کلیدی را دارد .کنگره جایی که ما ان را یک تشکل اجتماعی میدانیم؛ با ورود و اموزش گرفتن میتوان درجهت متعادل شدن قدم بزرگی برداشت .درکنگره یاد میگیریم ارزشها و رفتارهای درست اجتماعی را . برای افراد باتجربه هرچند به لحاظ سنی کوچکتر ازخودمان بلند میشویم واحترام جایگاه ان ها را حفظ میکنیم .انچه برای ما ارزشمند است ، انسان بودن وفضایل انسانی است و خود را برای حضوردرجامعه اماده میکنیم .
با احترام همسفر زهرا [ یکشنبه 9 تیر 1398 ] [ 05:22 ب.ظ ] [ همسفر زهرا ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic