وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

مشارکت مکتوب(وظایف راهنما و رهجو)

به نام قدرت مطلق الله 
درکنگره شصت فردی که میخواهد به رهایی ......
در کنگره ۶۰ فردی که میخواهد به رهایی برسدبعدازداشتن اراده ونقطه تفکرنیازبه وجودراهنما دارد.راهنما فردی است که این مسیررا طی کرده وبه رهایی وتعادل رسیده .دربسیاری ازموارد حضورراهنما باعث میشودکه تفکروانگیزه لازم دررهجوبه وجودبیاید .شاید برای هریک ما این اتفاق افتاده باشد که حتی دیدن راهنما دلگرمی وامید را در وجودمان زنده میکند .شایدبرای افرادی که خارج ازکنگره باشندپذیرش این که فردی بدون دستمزد وقت وانرژی خودرا صرف کسانی میکندکه هیچ گونه شناخت ورابطه خویشاوندی ندارند بسیارسخت است .درمقابل این همه لطف بی دریغ راهنما قطعا رهجوهم وظایفی برعهده دارد .اولین خواست یک راهنما براساس انچه تابه حال به دفعات شنیده ام این است که رهجوگوش به فرمان باشد .بابت انرژی که ازراهنما میگیردقدرشناس باشد وسعی کندباپذیرش اشتباهات خودوقبول کردن راهکارهای راهنما فرمانبرداری خودرا ثابت کند .حضوربه موقع درلژیون ونگه داشتن حرمتها نیزازدیگروظایف رهجوست .ودانستن این موضوع که راهنما یک استادومعلم است وهمیشه باید حریم وحرمت ان حفظ شود .حضوربه موقع ومرتب درلژیون وگوش دادن ونوشتن نیزوظیفه دیگررهجودرلژیون  میباشد.به عنوان یک رهجودرهرشرایط ومکان باید به یادداشته باشم روزی را که بااشفتگی وارد کنگره شدم وراهنما با آن صبرومحبت بی دریغ مرا به ساحل ارامش رساند.اگررهجویی قدرشناسی را نیاموخته باشدهیچ اموزشی را نیاموخته.درموردراهنما انچه من ازراهنمای خودم اموختم این بودکه برای تمام رهجوهایش عدالت ومساوات را حتی درنگاه کردن رعایت میکنند.راهنما با تلاش خودسعی درمتعادل کردن رهجوها وسروسامان دادن به زندگی اشفته آنها دارد .برما واجب است که همیشه باقدرانی پاسخگوی مهربانیها وفداکاریهای راهنمای خویش باشیم
                                                           با احترام: همسفر زهرا 
موضوع: مشارکت مکتوب،

[ شنبه 27 بهمن 1397 ] [ 09:32 ب.ظ ] [ همسفر زهرا ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات